Usługi glebogryzarką separacyjną

Usługi glebogryzarka separacyjna

Glebogryzarka separacyjna jest maszyną o przeciwbieżnych obrotach, separującą glebę od patyków, kamieni, starej darni i innych elementów znajdujących się w gruncie. Po zastosowaniu glebogryzarki teren jest przygotowany pod wykonanie nasadzeń, wysiew trawy lub łąki kwietnej. Oferujemy usługi glebogryzarką separacyjną o szerokości 125cm na niewielkich oraz wielkopowierzchniowych obszarach.